jeMY zdrowo w Gdańsku !

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Program realizowany będzie na przestrzeni trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program „Gdańsk-jeMY zdrowo” skierowany jest do wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

Aktualny jadłospis można sprawdzić, klikając w poniższy link.

jemyzdrowo.edu.pl


 • Wpłaty za żywienie należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy – dziecko jest żywione w stołówce od dnia widoczności dokonanej wpłaty w systemie bankowym lub od dnia dostarczenia dowodu wpłaty.
 • W przypadku złożenia deklaracji w ciągu roku szkolnego dziecko jest żywione od dnia jak wyżej.
 • Zwrot opłaty za posiłek nie przysługuje za dzień, w którym zgłoszono rezygnację lub nieobecność dziecka.
 • Nieobecności niezgłoszone nie podlegają zwrotowi.
 • W przepadku zgłoszenia nieobecności zwroty dokonywane są od dnia następnego i przechodzą na kolejny miesiąc żywieniowy.
 • Nieobecności dziecka prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: (58) 301-27-45 sekretariat szkoły

  Uiszczenie terminowej opłaty jest warunkiem korzystania przez dziecko z posiłków.

  Prosimy o dostarczanie potwierdzeń dokonanych przelewów!

  Opłaty za obiady na dany miesiąc należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły –

  W placówkach PEKAO S.A – banku obsługującego Miasto Gdańsk /wykaz placówek w załączeniu/
  można dokonywać wpłat bez opłat i prowizji.

  • Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

  oraz w kasie:

  • Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2

  Do wpłat uiszczonych po wyznaczonym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

  Szanowni Rodzice na stronie internetowej zostały umieszczone deklaracje zapisu dziecka na obiady dla oddziału przedszkolnego oraz klas 1-8. Deklaracje można także pobrać na portierni szkoły.
  Osoby zainteresowane proszę o pobranie i dostarczenie wypełnionej deklaracji drogą mailową na adres m.wyka@sp67.edu.gdansk.pl lub pozostawienie jej w sekretariacie szkoły.
  Termin składania deklaracji do 03,09,2021. 
  DEKLARACJA ŻYWIENIA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  OPŁATA ZA JEDEN POSIŁEK KLASY 1-8 (OBIAD)  WYNOSI: 5 ZŁ

  OPŁATA ZA JEDNODNIOWE WYŻYWIENIE KLASA 0 ( ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK) WYNOSI: 11 ZŁ

  OPŁATY ZA ŻYWIENIE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ KLASY 1-8
  WRZESIEŃ 2021        95zł termin do 17.09.2021
  PAŹDZIERNIK 2021   95zł termin do 10.10.2021
  LISTOPAD 2021         100zł termin do 10.11.2021
  GRUDZIEŃ 2021        80zł termin do 10.12.2021
  STYCZEŃ 2022           95zł termin do 10.01.2022
  LUTY  2022                 50zł termin do 10.02.2022
  MARZEC 2022           115zł termin do 10.03.2022
  KWIECIEŃ  2022        85zł termin do 10.04.2022
  MAJ  2022                 110zł termin do 10.05.2022
  CZERWIEC  2022       80zł termin do 10.06.2022
  OPŁATY ZA ŻYWIENIE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE
   
  WRZESIEŃ 2021           209zł termin do 17.09.2021
  PAŹDZIERNIK 2021      231zł termin do 10.10.2021
  LISTOPAD  2021           220zł termin do 10.11.2021
  GRUDZIEŃ 2021          253zł termin do 10.12.2021
  STYCZEŃ 2022              220zł termin do 10.01.2022
  LUTY  2022                   220zł termin do 10.02.2022
  MARZEC 2022              253zł termin do 10.03.2022
  KWIECIEŃ  2022          220zł termin do 10.04.2022
  MAJ  2022                    253zł termin do 10.05.2022
  CZERWIEC 2022          187zł termin do 10.06.2022

  W razie pytań kontakt: m.wyka@sp67.edu.gdansk.pl