jeMY zdrowo w Gdańsku !

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Program realizowany będzie na przestrzeni trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program „Gdańsk-jeMY zdrowo” skierowany jest do wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

Aktualny jadłospis można sprawdzić, klikając w poniższy link.

jemyzdrowo.edu.pl


 • Wpłaty za żywienie należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy – dziecko jest żywione w stołówce od dnia widoczności dokonanej wpłaty w systemie bankowym lub od dnia dostarczenia dowodu wpłaty.
 • W przypadku złożenia deklaracji w ciągu roku szkolnego dziecko jest żywione od dnia jak wyżej.
 • Zwrot opłaty za posiłek nie przysługuje za dzień, w którym zgłoszono rezygnację lub nieobecność dziecka.
 • Nieobecności niezgłoszone nie podlegają zwrotowi.
 • W przepadku zgłoszenia nieobecności zwroty dokonywane są od dnia następnego i przechodzą na kolejny miesiąc żywieniowy.
 • Nieobecności dziecka prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: (58) 301-27-45 sekretariat szkoły

  Uiszczenie terminowej opłaty jest warunkiem korzystania przez dziecko z posiłków.

  Prosimy o dostarczanie potwierdzeń dokonanych przelewów!

  Opłaty za obiady na dany miesiąc należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły –

  W placówkach PEKAO S.A – banku obsługującego Miasto Gdańsk /wykaz placówek w załączeniu/
  można dokonywać wpłat bez opłat i prowizji.

  • Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

  oraz w kasie:

  • Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2

  Do wpłat uiszczonych po wyznaczonym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

  Szanowni Rodzice na stronie internetowej zostały umieszczone deklaracje zapisu dziecka na obiady dla oddziału przedszkolnego oraz klas 1-8. Deklaracje można także pobrać na portierni szkoły.
  Osoby zainteresowane proszę o pobranie i dostarczenie wypełnionej deklaracji drogą mailową na adres m.wyka@sp67.edu.gdansk.pl lub pozostawienie jej w sekretariacie szkoły.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA ŻYWIENIE DO 06.09.2023 r. 
CENA OBIADU KLASY 1-8   6zł
CENA WYŻYWIENIA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 14zł
KLASY 1-8
Wrzesień 2023        102zł
Październik 2023    132zł
Listopad 2023         126zł
Grudzień 2023           96zł
Styczeń 2024           114zł
Luty 2024                     84zł
Marzec 2024            114zł
Kwiecień 2024        120zł
Maj 2024                   108zł
Czerwiec 2024          84zł
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:
Wrzesień 2023         238zł
Październik 2023    308zł
Listopad 2023          294zł
Grudzień 2023         266zł
Styczeń 2024            308zł
Luty 2024                   294zł
Marzec 2024             294zł
Kwiecień 2024         294zł
Maj 2024                    266zł
Czerwiec 2024        266zł
TERMIN PŁATNOŚCI DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC BIEŻĄCY.