OFERTA EDUKACYJNA - ZERÓWKA 

Szkoła Podstawowa nr 67 znajduje się w doskonałej lokalizacji Starego Przedmieścia. Jest bardzo dobrze skomunikowana z całym miastem. Nieopodal znajduje się dworzec kolejowy oraz rozbudowana sieć linii tramwajowych i autobusowych. W sąsiedztwie znajduje się ogromna ilość atrakcji kulturalnych, muzeów, galerii, kin i teatrów.

Nasi uczniowie poznają historię i kulturę miejsc, w których mieszkają i uczą się. Poprzez udział w takich projektach, jak Gdańska Akademia Przedszkolaków oraz  Akademia Gdańskich Lwiątek, dbamy o ich edukację kulturalną już od najmłodszych lat.

 W celu całościowego wspierania rozwoju dzieci, dbamy o relacje z rodzicami swoich podopiecznych, bo tylko dzięki nim można w pełni poznać dziecko i jego potrzeby. Bardzo cenimy sobie stałą współpracę ze specjalistami np. psychologiem, pedagogiem, logopedą.

Nauczyciele regularnie podnoszę swoje kwalifikacje. Wszystko to daje możliwość interdyscyplinarnego podejścia do nauczania dzieci i pracy z jego rodzicem.

Szczególną uwagę zwracamy na rodzaj stosowanych form i metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania. Zajęcia odbywają się w atmosferze sprzyjającej samodzielnej działalności dziecka, rozbudzaniu ciekawości świata oraz praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Stosujemy metody aktywizujące ucznia np. metody projektu. Wykorzystujemy w pracy elementy metody Montessori, kodowania,  „Dziecięcej matematyki” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej, terapii logopedycznej, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dzieci biorą udział w programie aktywności dla zdrowia Fit Klasa.

Stwarzamy dzieciom warunki do odkrywania i rozwijania talentów i zainteresowań poprzez:

- udział  w koncertach muzycznych, seansach kinowych i przedstawieniach teatralnych,

- wprowadzenie w świat programowania przy pomocy robota Ozobot i Photona,

- udział w konkursach np. plastycznych i recytatorskich,

- udział w projekcie „Zgrana szkoła” wykorzystującym gry planszowe w edukacji,

- twórczych zabaw szachowych,

- naukę z wykorzystaniem klocków Lego,

- zajęcia muzyczno - taneczne, plastyczne, zajęcia sportowe,

- sala wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, blisko toalety,

- życzliwą i miłą atmosferę,

- "Spotkania ze sztuką",

- rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

 Język angielski w oddziale przedszkolnym, prowadzony jest 2 razy w tygodniu po 30 minut. Nauka odbywa się głównie w oparciu o metodę TPL – metoda reagowania całym ciałem.

Koncentrujemy się na zachęcaniu do swobodnego porozumiewania się. Ponadto, elementy języka angielskiego są włączane w tok pozostałych zajęć.

Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, dzięki monitoringowi szkolnemu oraz opiece medycznej w postaci dyżuru pielęgniarki.

Oferujemy także smaczne, zdrowe obiady. W celu regularnego podnoszenia jakości żywienia dzieci realizujemy  program Gdańsk – "Jemy zdrowo".

Zapraszamy!

OFERTA EDUKACYJNA - KLASA PIERWSZA

W roku szkolnym 2022/23 planujemy otworzyć dwa oddziały klas 1: ogólnodostępny i integracyjny. Szkoła Podstawowa nr 67 na Żabim Kruku 5 - Szkołą Kreatywnych Umysłów,w której uczniowie znają zasady savoir - vivre. 

Pracujemy w systemie jednozmianowym.

Szkoła posiada monitoring.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30 - 17.00.

Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

Oferujemy:

 • zajęcia w: doskonałej lokalizacji Starego Przedmieścia, w sąsiedztwie nowego przystanku SKM "Gdańsk Śródmieście", w odnowionych obiektach sportowych,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe z językiem angielskim i hiszpańskim metodą CLIL  realizację innowacji pedagogicznych w języku angielskim  i hiszpańskim,
 • zgamifikowane lekcje przedsiębiorczości,
 • zajęcia "kreatywna głowa",
 • arteterapię,
 •  nauczanie matematyki nowoczesnymi metodami, realizacja programu 'Dziecięca matematyka",
 •  rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia - TOC,
 •  nauczanie poprzez wiedzę i eksperyment z pomocą robota Photon (klasy młodsze - wprowadzenie do nauki programowania; klasy starsze - robotyka),
 •  zajęcia w Hevelianum,  w Fab Lab,
 •  udział w projektach międzynarodowych e -Twinnig (współpraca ze szkołami europejskimi),
 •  piłkę nożną od kl. "0", 
 • akrobatyka sportowa dla najmłodszych, 
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział w imprezach sportowych zewnętrznych, np. Runmageddon Kids,
 • współpraca ze szkołami zagranicznymi, udział w projektach międzynarodowych,
 • zajęcia szachowe, plastyczne, taneczne, teatralne, w tym w języku angielskim,
 • warsztaty: szycia "Igła z nitką', szydełkowania, gotowania "Mały Masterchef", 

Otaczamy specjalistyczną opieką dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Szkoła oferuje ponadto:

 • zajęcia terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej,
 • profilaktyczne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
 • zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne i rewalidacyjne, 
 • zajęcia korygujące wady postawy,
 • opiekę pielęgniarską.
 • w szkole jest nowoczesna szatnia z szafkami dla każdego ucznia, świetlica, stołówka z obiadami domowymi, monitoring, prosta i bezpieczna przestrzeń, nowa pracownia chemiczna, dostępna również dla najmłodszych. 

Jeśli Twoje dziecko jest kreatywne, aktywne, ciekawe świata i przedsiębiorcze pomożemy Tobie i Twojemu dziecku rozwijać talenty i pasje.

Naszym atutem jest niewielka społeczność, w której żadne dziecko nie jest anonimowe.

Zapraszamy!