UBEZPIECZENIE

Wariant I

Suma ubezpieczenia: 15 000 zł, składka 60 zł na rok

Okres ubezpieczenia: 0d 1 września 2018 .r do 31 sierpnia 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (deklaracja do pobrania w szkole)
i opłacenie składki do 27 września 2018 r
. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodzic może wykupić dowolne,  indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka w preferowanym przez siebie zakresie.

W tym roku szkolnym obowiązują te same Warunki Ogólne Ubezpieczenia PZU Edukacja co w roku ubiegłym (UZ/423/2016).
Dostępne są na stronie szkoły, na stronie PZU SA  lub w formie  książeczki w sekretariacie szkoły.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie:

  • przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą).
  • podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) również sporty wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie rozszerzono o dodatkowe wypłaty za :

  • zwrot kosztów leczenia,
  • zwrot kosztu dostosowania mieszkania
  • wypłatę za śmierć rodzica/opiekuna prawnego albo osoby, która ma na utrzymaniu ucznia.