GRONO PEDAGOGICZNE

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.      

dyr mgr Mirosława Kowal

wiedzo o społeczeństwie

2.      

wicedyrektor mgr Katarzyna Pyzik

nauczanie wczesnoszkolne

3.      

mgr Katarzyna Burzyńska

język polski

4.      

mgr Anna Labudda

język polski

5.      

mgr Marzena Borawska

język angielski, nauczanie wczesnoszkolne

6.      

mgr Iwona Kacprzyńska

język angielski

7.      

mgr Dorota Kozłowska

język angielski, nauczanie wczesnoszkolne

8.   

mgr Anna Kowalczuk-Paluchowska

język niemiecki

9.   

mgr Anna Burczyk historia, wiedzo o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

10.   

mgr Ksenia Kirszling

matematyka

11.   

mgr Mirosława Tyburska

biblioteka, matematyka

12.   

mgr Anna Żylewicz

informatyka, technika

13.   

mgr Agnieszka Szymborska

biologia

14.   

mgr Danuta Jujka

geografia

15.   

mgr Beata Dubicka

chemia, nauczyciel wspomagający

16.   

mgr Anna Bleja

fizyka

17.   

mgr Agnieszka Maliszewska

plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy

18.   

ks. Wojciech Klawikowski

religia

19.   

mgr Agnieszka Janczak

nauczyciel świetlicy

20.   

mgr Marcin Olejnik

wychowanie fizyczne

21.   

mgr Norbert Serba

wychowanie fizyczne

22.

mgr Karol Chrzęszczyk

wychowanie fizyczne

23.

mgr Agnieszka Stencel

nauczanie wczesnoszkolne

24.

mgr Dorota Celary

nauczyciel wspomagający

25.

mgr Magdalena Hetmanowska -Schmidt

nauczyciel wspomagający

26.

mgr Aleksandra Kosińska

nauczycel wspomagający

27.

mgr Ilona Polakowska

nauczanie wczesnoszkolne

28.

mgr Agata Cichosz

nauczyciel nauczania przedszkolnego

29.

mgr Mariola Żuławska

nauczyciel nauczania przedszkolnego

30.

mgr Agnieszka Rykaczewska

nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

31.

mgr Elżbieta Porowska

nauczyciel świetlicy

32.

mgr Olga Snarska

nauczyciel świetlicy

33.

mgr Magdalena Zielińska

nauczyciel świetlicy

Logopeda
mgr Sylwia Och
Rewalidacja
mgr Ewa Białkowska-Kołtuniak
mgr Grażyna Cinka
mgr Magdalena Hetmanowska-Schmidt
mgr Sylwia Och
mgr Dorota Celary
Psycholog
mgr Aleksandra Kosińska
Pedagog
mgr Grażyna Cinka
Biblioteka szkolna
mgr Mirosława Tyburska
Świetlica
mgr Anna Burczyk
mgr Ewa Białkowska-Kołtuniak
mgr Magdalena Zielińska
mgr Elżbieta Porowska
mgr Agnieszka Maliszewska
mgr Danuta Jujka
mgr Katarzyna Burzyńska