GRONO PEDAGOGICZNE

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.      

dyr mgr Mirosława Kowal

wiedzo o społeczeństwie

2.      

wicedyrektor mgr Katarzyna Pyzik

nauczanie wczesnoszkolne, rewalidacja

3.      

mgr Katarzyna Burzyńska

język polski, język polski jako obcy, wychowawca 4 b

4.      

mgr Anna Labudda

język polski, język polski jako obcy, wychowawca 8 b

5.      

lic. Anna Czech język polski, świetlica

6.

mgr Hanna Sankowska - Soroko język polski jako obcy
7. mgr Elżbieta Porowska język polski jako obcy

8.      

mgr Iwona Kacprzyńska

język angielski

9.

mgr Aneta Orzoł - Piętka

język angielski, wychowawca 4 c

10.     

mgr Dorota Kozłowska

język angielski, wychowawca 4 a

11.

mgr Aleksandra Plewa język hiszpański

12.

lic. Mikołaj Grzanka historia, wiedzo o społeczeństwie

13.   

mgr Ksenia Kirszling

matematyka, wychowawca 5 b

14.   

mgr Mirosława Tyburska

biblioteka, fizyka, EDB

15.

mgr Beata Licbarska - Jaszcz matematyka, nauczyciel wspomagający

16.

lic. Krzysztof Trusiło informatyka
17. mgr Alicja Czucha biologia, przyroda

18.   

mgr Beata Dubicka

chemia, nauczyciel wspomagający, przyroda, wychowawca 5 b

19.

mgr Izabela Kołodziej - Sas geografia

20.   

ks. Wojciech Klawikowski

religia

21.   

mgr Agnieszka Janczak

informatyka, etyka, biblioteka, język polski jako obcy

22.   

mgr Marcin Olejnik

wychowanie fizyczne

23. mgr Marta Stasiulewicz wychowanie fizyczne

24.

mgr Patryk Królikowski

wychowanie fizyczne, wychowawca 8 a

25.

mgr Agnieszka Stencel

nauczanie wczesnoszkolne, technika, wychowawca 2 b

26. mgr Justyna Ignaczewska nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca 3 b
27. mgr Mariola Żuławska nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca 3 a
28. mgr Aneta Cichosz nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca 2 a
29. mgr Regina Liberacka nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca 1 a
30. mgr Ilona Polakowska nauczanie wczesnoszkone, muzyka, wychowawca 1 b

31.

mgr Magdalena Hetmanowska -Schmidt

nauczyciel wspomagający, wychowawca 5 a

32.

mgr Anna Matras

nauczyciel wspomagający

33.

mgr Ewa Białkowska - Kołtuniak

nauczyciel wspomagający

34.

mgr Jadwiga Jaworska

nauczyciel wspomagający

36.

mgr Olga Snarska

nauczyciel świetlicy

37.

mgr Izabela Lewandowska

nauczyciel świetlicy

38.

mgr Jadwiga Jaworska

nauczyciel świetlicy

39.

mgr Dominika Bruska

nauczyciel świetlicy

38.

mgr Agnieszka Rykaczewska

nauczyciel świetlicy

40.

mgr Małgorzata Kilian

wychowanie do życia w rodzinie

41.

mgr Aleksandra Okońska 

nauczyciel zerówki

42. mgr Grażyna Rachwalik nauczyciel zerówki
Logopeda
mgr Sylwia Och
Rewalidacja
mgr Ewa Białkowska-Kołtuniak
mgr Grażyna Cinka
mgr Magdalena Hetmanowska-Schmidt
mgr Sylwia Och
mgr Anna Matras
mgr Katarzyna Pyzik
Psycholog
mgr Aleksandra Kosińska
Pedagog
mgr Grażyna Cinka
Biblioteka szkolna
mgr Mirosława Tyburska
Świetlica
mgr Olga Snarska
mgr Izabela Lewandowska
mgr Dominika Bruska
lic. Anna Czech
mgr Daria Pleszuk