SAMORZĄD UCZNIOWSKI w naszej szkole tworzą wszyscy uczniowie, co oznacza, że każdy z nas, niezależnie od tego, do której klasy chodzi, jakie ma upodobania, poglądy czy pasje, może zgłaszać i realizować własne pomysły na działania, które wzbogacą życie naszej szkoły. Oczywiście pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z misją i statutem szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2023/2024

przewodniczący - Zuzanna Kalinowska

zastępca - Bartosz Radzis

członkowie: Klara Niedbała, Wojciech Bystrzak, Antoni Wincek, Kira Odintsova

Rolą władz samorządu uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów i współpraca z nimi. Spotykamy się na zebraniach,
na których ustalamy harmonogram pracy.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  • Demokratyczne wybory do władz samorządu uczniowskiego są: powszechne (każdy uczeń szkoły może głosować), równe (każdemu uczniowi przysługuje tyle samo głosów), bezpośrednie (każdy głosuje samodzielnie), większościowe (wygrywa ten,
    kto zdobył największą liczę głosów), tajne (każdy głosujący ma prawo zachować dla siebie informację o tym, na kogo oddał głos).
  • Ordynacja wyborcza zawiera jasno określone zasady kandydowania i głosownia
  • W komisji wyborczej zasiadają tylko uczniowie, którzy nie zgłosili chęci kandydowania oraz są przedstawicielami klas.
  • Do zadań członków komisji należy organizacja wyborów, czyli m.in. ustalenie listy kandydatów czy przygotowanie lokalu wyborczego, oraz czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem.
  • Lokal wyborczy to korytarz szkolny wydzielony specjalnie na potrzeby wyborów, zaopatrzona w urnę wyborczą.
  • Kampania wyborcza poprzedzająca wybory stwarza społeczności uczniowskiej możliwość zapoznania się z programami przygotowanymi przez kandydatów i ich przedyskutowania (np. w formie szkolnej debaty).
  • Cisza wyborcza obowiązuje  w dniu wyborów i oznacza zakaz namawiania do głosowania na kandydatów.

OPIEKUNAMI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO są Panie: Marta Stasiulewicz i Dominika Bruskaktóre przekazują wiedzę dotyczącą pracy i praw Samorządu Uczniowskiego oraz zachęcają  do podejmowania inicjatyw.

Jeśli masz jakiś ciekawy pomysł zgłoś się do przewodniczącego SU!

Polub nas na Facebooku!

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"