SAMORZĄD UCZNIOWSKI w naszej szkole tworzą wszyscy uczniowie, co oznacza, że każdy z nas, niezależnie od tego, do której klasy chodzi, jakie ma upodobania, poglądy czy pasje, może zgłaszać i realizować własne pomysły na działania, które wzbogacą życie naszej szkoły. Oczywiście pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z misją i statutem szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2021/2022

przewodniczący - Aleksander Pszczołowski

Rolą władz samorządu uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów i współpraca z nimi. Spotykamy się na zebraniach,
na których ustalamy harmonogram pracy.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  • Demokratyczne wybory do władz samorządu uczniowskiego są: powszechne (każdy uczeń szkoły może głosować), równe (każdemu uczniowi przysługuje tyle samo głosów), bezpośrednie (każdy głosuje samodzielnie), większościowe (wygrywa ten,
    kto zdobył największą liczę głosów), tajne (każdy głosujący ma prawo zachować dla siebie informację o tym, na kogo oddał głos).
  • Ordynacja wyborcza zawiera jasno określone zasady kandydowania i głosownia
  • W komisji wyborczej zasiadają tylko uczniowie, którzy nie zgłosili chęci kandydowania oraz są przedstawicielami klas.
  • Do zadań członków komisji należy organizacja wyborów, czyli m.in. ustalenie listy kandydatów czy przygotowanie lokalu wyborczego, oraz czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem.
  • Lokal wyborczy to korytarz szkolny wydzielony specjalnie na potrzeby wyborów, zaopatrzona w urnę wyborczą.
  • Kampania wyborcza poprzedzająca wybory stwarza społeczności uczniowskiej możliwość zapoznania się z programami przygotowanymi przez kandydatów i ich przedyskutowania (np. w formie szkolnej debaty).
  • Cisza wyborcza obowiązuje  w dniu wyborów i oznacza zakaz namawiania do głosowania na kandydatów.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO jest pani Marta Stasiulewicz, która przekazuje wiedzę dotyczącą pracy i praw samorządu uczniowskiego oraz zachęca nas do podejmowania inicjatyw.

Jeśli masz jakiś ciekawy pomysł zgłoś się do Aleksandra Pszczołowskiego.

Polub nas na Facebooku!

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2.„Szczęśliwy numerek” –jest to losowany każdego dnia numer z dziennika.

3.Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4.„Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 7:50 i widoczny jest na szkolnej tablicy Samorządu Uczniowskiego.

5.„Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

6.„Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

7.Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.

8.„Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

9.Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

10.Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

11.Szczęśliwy numerek obowiązuje od kwietnia 2022r. aż do odwołania.