SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 W GDAŃSKU

          Szkoła ma 58 letnią historię. Budowę szkoły mieszczącej się przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku rozpoczęto jesienią 1960 r. Uroczyste jej otwarcie miało miejsce we wrześniu 1962 r. Liczyła wówczas 23 oddziały z łączną liczbą uczniów 863.

          Szkoła w dniu  2 grudnia 1965 r. decyzją Kuratorium Szkolnego Okręgu Gdańskiego otrzymała imię
kpt ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego.  Nadaniu imienia towarzyszyły uroczystości w budynku szkoły oraz poza nim. Dziennik Bałtycki
z dnia 12 II 1965 r. zamieścił artykuł poświęcony pamięci kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego oraz Szkole nr 67, jego imienia.
Czytamy w nim:

”… Jednym z ciekawszych elementów tegorocznych „Dni Gdańska” i jednocześnie „Dni Morza” będzie uroczystość nadania
Szkole Podstawowej nr 67 imienia wychowawcy całych pokoleń marynarzy, patrioty i więźnia Stutthofu –
kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego. …..”. Uczniowie szkoły poznali życiorys kapitana nazywanego
Pierwszym Żeglarzem Rzeczypospolitej.

          Termin uroczystości ustalono na dzień 19 czerwca 1965 r. Tego dnia odsłonięto marmurową tablicę pamiątkową oraz odlaną
z brązu rzeźbę przedstawiającą popiersie kapitana ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego. Aktu odsłonięcia dokonała wdowa po kapitanie
p. Ludmiła Ziółkowska. Nastąpiło uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego  przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Młodzież uroczyście ślubowała na Sztandar SP 67 służyć polskiemu morzu sercem, umysłem i pracą, godną postawą oraz wynikami w nauce, aby godnie reprezentować wychowanków szkoły imienia swego patrona.

  Historyczne: tablica, popiersie oraz Sztandar znajdują się w murach naszej szkoły.

          Gośćmi szkoły bywali p. Ludmiła Ziółkowska - wdowa po kapitanie, jego córka Danuta Dancewiczowa oraz wnuk
Tadeusz, kapitanowie i załoga statku PŻM
„Kapitan Ziółkowski” kursującego między Gdańskiem a portami Skandynawii. Szkoła organizowała swoim uczniom spotkania z ludźmi morza: marynarzami, uczniami i studentami szkół morskich. Młodzież gromadziła materiały o tematyce morskiej, konstruowała modele statków, organizowała wystawy o tematyce poświęconej morzu i kpt. ż. w. Tadeuszowi Ziółkowskiemu, poznawała szanty.
W programach pracy szkoły znajdowały się konkursy o tematyce morskiej, o Patronie. Uroczyście obchodzono Dzień Patrona
w dniu 22 marca każdego roku. Delegacje klas składały kwiaty u stóp nagrobka kapitana na Zaspie. Wychowanie morskie towarzyszyło już najmłodszym uczniom. Tradycją Pasowania na ucznia była przez cały okres istnienia Szkoły nr 67 uroczystość
o charakterze morskim, której gospodarzami byli Neptun i Prozerpina.

            Szkoła Podstawowa nr 67 im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego posiadała swój hymn pt. „Szkolne mury nas razem złączyły”, który znała kilkupokoleniowa społeczność szkolna. Słowa hymnu również znajdują się w naszej szkole.
Część grona pedagogicznego pamięta lata, kiedy śpiewano go podczas uroczystości.

          Szkoła posiadała również kronikę ilustrowaną zdjęciami, zawierającą fragmenty artykułów prasowych i wspomnień.
Kronika jest w naszej szkole. Dzięki niej możemy zapoznać się z historią SP nr 67 im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego.

          Decyzją Rady Miasta Gdańska Szkoła Podstawowa nr 67
im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Gdańsku nie dokonywała naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych  w roku szkolnym 2004/2005.

Uchwała Nr XXIV/724/04

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie powołania Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego z siedzibą w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5, w skład którego wejdą Szkoła Podstawowa nr 67 i Gimnazjum Nr 8, rozwiązania tego Zespołu i likwidacji Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5.

uchwala się, co następuje:

 §1

Szkoła Podstawowa nr 67 ul. Żabi Kruk 5, nie będzie dokonywać naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2004/2005 i na następne lata.

§2

Z dniem 1 września 2006 roku łączy się Szkołę Podstawową Nr 67 i Gimnazjum Nr 8 w Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego z siedzibą w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 5.

§3

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku rozwiązuje się Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego z siedzibą w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5, w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 67 i Gimnazjum Nr 8.

§4

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku likwiduje się Szkołę Podstawową Nr 67 w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 5, w siedzibie przy ul. Żabi Kruk 5 pozostaje Gimnazjum Nr 8.

 Przewodniczący

RadyMiasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

            Gimnazjum nr 8 nosi imię Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Wcześniej siedzibę swoją miało w budynku
Technikum Łączności, którego patronem są Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku.

          Reforma, która przywróciła ośmioklasową szkołę podstawową uczyniła z naszej szkoły zespół w skład którego wchodzi wygasające Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz odradzająca się Szkoła Podstawowa nr 67 tego samego imienia.