Od 1 września 2017 r. opłatę za duplikat

legitymacji szkolnej lub świadectwa należy uiścić na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 67

im. Obrońców Poczty Polskiej

ul. Żabi Kruk, 80-822 Gdańsk

Numer konta szkoły:

73 1240 1268 1111 0010 7499 3076

Niezbędne dokumenty:

Legitymacja szkolna:

 • podanie
 • zdjęcie
 • dowód wpłaty na konto szkoły 9 zł

(w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę)

Świadectwo:

 • podanie
 • dowód wpłaty na konto szkoły 26 zł

Wykaz placówek Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska. Wpłaty na rzecz Miasta Gdańska przyjmowane są w niżej wymienionych placówkach bez opłat i prowizji.

 • Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

oraz w kasie:

 • Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2