BEZPIECZNA SZKOŁA

Procedury reagowania

w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych

zagrożeń fizycznych w szkole