Nasza szkoła bierze udział w projekcie Instytutu Książki ,,Mała książka - wielki człowiek", który jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw dziecka. Skierowany jest on do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Kampania została przygotowana z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Uczniowie klas pierwszych otrzymali specjalnie przygotowane dla nich książki, które są zaproszeniem do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpania z lektury.