MOJA RODZINA

statni tydzień w klasie IB minął pod hasłem ,,Moja rodzina”. Podsumowując ostatnie dni, pierwszaki wykonały piękne portrety, na których znaleźli się ich najbliżsi😊