spinka1.jpg

SZKOLNY PUNKT INFORMACJI I KARIERY

 

 Cele:

- podniesienie poziomu dostępu do informacji dla uczniów w zakresie pracy, studiów i wolontariatu w Unii Europejskiej
- wzrost poziomu świadomości kształtowania i kierowania własną karierą zawodową
- podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wśród uczniów
- zwiększenie szans na rynku pracy

W szkole działa punkt informacyjno – doradczy.

Punkt prowadzony jest przez pedagoga szkolnego i uczennice klasy III gimnazjum – liderek młodzieżowych.  Informacje dotyczą najważniejszych elementów życia młodego człowieka:

 - możliwości dalszej edukacji
 - możliwości finansowania inicjatyw młodzieżowych
 - wolontariatu lokalnego i europejskiego
 - form spędzania wolnego czasu
 - możliwości udziału w konkursach
 - dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 - pracy i studiów za granicą.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery tworzą:

1.  Emilia Stasiak   IIIF
2.  Natalia Wróbel IIIF

 

opiekun: p.  Barbara Brzozowska (pok. 49)