GRAND PRIX, I MIEJSCE i STATUETKA DLA NAJLEPSZEJ AKTORKI
w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TEATRALNYM W JĘZYKACH OBCYCH „ ACT”

 

17 maja 2019r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbył się finał
IV Wojewódzkiego Konkursu Teatralnego w Językach Obcych „ACT”

Okazał się on wielkim sukcesem dla koła teatralnego w języku angielskim z naszej szkoły. Uczniowie sami napisali sztukę pt. Flakes”, Była ona metaforą tego, co przeżywają nastolatki, jak głęboka jest w nich potrzeba przynależności, ale też ich oczekiwania nie zawsze idą w parze z tym, co przynosi życie. Sztuka kończy się przesłaniem do młodych ludzi. Właśnie ta  innowacyjność w podejściu do teatru, a nie odtwórstwo zostało bardzo docenione i jednomyślnie najwyżej ocenione przez niezależne jury, które było pod wrażeniem spektaklu i wzruszeń jakie ono dostarczyło.

Także w tym roku, mimo wielu zawirowań,  nauczyciele i uczniowie nie zawiedli i w Konkursie  wzięły udział zespoły
z województwa pomorskiego m.in. Kartuz, Nowej Wsi niedaleko Sztumu, Sopotu i Gdańska. Niestety nie było żadnego reprezentanta w języku hiszpańskim.

W organizacji Konkursu bardzo pomogli nam Dyrektor Pałacu Młodzieży- Pani Elżbieta Porowska, która udostępniła nam salę teatralną wraz z obsługą dźwięku i światła. Pan Bogdan Wasilewski, właściciel restauracji „Mont Balzac” w Gdańsku, który był sponsorem statuetek, podziękowań dla jurorów oraz cateringu dla nauczycieli. Pani Justyna Jakubowska, jurorka, reprezentująca szkołę języków obcych „La Mancha”, która ufundowała nagrodę dla Najlepszego Aktora oraz upominki dla uczestników konkursu.

Grupy występowały w dwóch kategoriach językowych: j. niemiecki i j. angielski. Oceniało je niezależne jury: P. Justyna Jakubowska,
P. Manon Sebbah, P. Friedrun Keltsch –Rączka, P. Marta Dymerska.

A oto wyniki:

Kategoria język niemiecki:

I    miejsce   zespół poSAG  z Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum

II   miejsce   zespół Karthaus-clique  SP nr 1 w Kartuzach

III miejsce   zespół Schmetterlinge SP nr 47 w Gdańsku

Kategoria język angielski

I    miejsce   zespół Lucky Charms  SP nr 67 w Gdańsku

II  miejsce   zespół Unlimited Theatre Company SP nr 43 w Gdańsku

III miejsce  zespół  The Young Springs SP Nowa Wieś koło Sztumu

 

GRAND PRIX                zespół Lucky Charms  SP nr 67 w Gdańsku

Najlepszy Aktor/- rka  Daria Kurczyńska SP nr 67 w Gdańsku

Najlepsza scenografia  zespół Schmetterlinge SP nr 47 w Gdańsku

Wszystkim gratulujemy!!!

O sukcesach naszej młodzieży informuje Dziennik Bałtyki.

https://dziennikbaltycki.pl/mlodzi-poligloci-zachwycili-jurorow-iv-wojewodzkiego-konkursu-teatralnego-w-jezykach-obcych-act-zdjecia/ar/c5-14143013  


CERTYFIKAT DLA  SP 67 W GDAŃSKU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Teatr szkolny -edukacja kulturalna młodego człowieka

 

W okresie od 15 października 2018 r.  uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli, w kategoriach klasy młodsze (I-III)
oraz klasy starsze ( klasy 7 i III gimnazjum) do 15 kwietnia 2019 r. wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu
Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego  człowieka. Należały do nich między innymi:

  1. Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach oraz wiedzy o teatrze.
  2. Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki, opowiadania… (do wyboru).
  3. Przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne.
  4. Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty,
    np. muzyczne, taneczne, kabaretowe i inne dowolne formy estradowe.
  6. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego.

 

Wiele z zdań, które obejmował konkurs od lat są realizowane w naszej szkole ( spektakle, konkurs recytatorski, konkursy piosenek),
a udział w nim pozwolił nam na wzbogacenie  wiedzy z dziedziny teatru, wykorzystanie jej w praktyce podczas zajęć teatralnych, m.in. gry i zabawy integrujące, ośmielające, dramy, wiadomości dotyczące scenografii, kostiumów, przygotowania spektakli. Świetnym pomysłem było zorganizowanie pokazu talentów estradowych, które w pewien sposób w ciągu roku realizujemy, chociażby podczas Dnia Języków Obcych, kiedy uczniowie muszą zaprezentować pokaz taneczno- wokalny w języku obcym na określony temat,
ale pomysł, by włączyć w to różnorodne formy estradowe jest nowy i warty kontynuacji.

Bardzo ciekawym pomysłem było przygotowywanie plakatu promującego nasze szkolne przedstawienia. Myślę, że będę z tego korzystać w przyszłości.

 

Otrzymaliśmy za realizację wszystkich zadań konkursowych 100% !  J

certyfikat.jpg


Teatr szkolny – edukacja kulturalna
młodego człowieka XVIII edycja

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie, który przeprowadzony zostanie w okresie
od 15 października 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. Po wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem konkursu otrzymamy certyfikat 
„Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”. Do zadań konkursowych należą między innymi: konkurs wiedzy
o teatrze, konkurs wiedzy o wybranym aktorze, przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki lub opowiadania, przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne, przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej, zorganizowanie dnia talentów oraz konkursu recytatorskiego.

Koordynatorki projektu:

p. Marzena Borawska - klasy młodsze

p. Iwona Kacprzyńska - klasy starsze


Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach. Forma konkursu dowolna.

Na ostatnim spotkaniu koła teatralnego w grudniu 2018 r. poinformowałam uczniów o planowanym po feriach konkursie wiedzy o wybranym aktorze. Porozmawialiśmy o aktorach, polskich i ze świata, których uczniowie cenią za talent, dorobek artystyczny, postawę, zaangażowanie społeczne, na kim się wzorują lub uważają za idoli. Ustaliliśmy jakie cechy ich zdaniem posiada/ -ł aktor/-rka , którzy ich zdaniem zasługują na uznanie.

Następnie stworzyliśmy grupę ich ulubionych aktorów, a spośród nich wybraliśmy jednego, o którym chcieliby się dowiedzieć więcej poprzez zapoznanie się z jego dorobkiem, życiorysem, działalnością teatralną i filmową oraz tą poza sztuką. Wybór padł na Tomasza Karolaka. Uczniowie mieli za zadanie prześledzić jego karierę i dowiedzieć się jak najwięcej z dostępnych
im źródeł. 4 marca 2019 r. na naszych zajęciach odbył się Quiz Wiedzy przygotowany online za pomocą programu Kahoot. By wziąć udział w Quizie uczniowie musieli posiadać telefony komórkowe z dostępem do Internetu. Quiz sprawdzał i oceniał nie tylko poprawne odpowiedzi, ale także szybkość ich udzielania. Na końcu odbyła się prezentacja wynikówJ

I miejsce:    Zuzanna Mika 3B
II miejsce:   Lena Pałyga 7A
III miejsce: Iga Świerkowska 3A

ka1.jpg ka2.jpg ka3.jpg ka4.jpg
ka5.jpg ka6.jpg ka7.jpg ka8.jpg


REVIEW of THE PLAY
RECENZJA SZTUKI TEATRALNEJ

Jednym z zadań konkursu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” było przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej.

Tuż przed wystawieniem sztuki, nad którą pracowaliśmy w tym semestrze zdarzyła się niezwykła rzecz. Otóż otrzymaliśmy do szkoły ofertę - zaproszenie na spektakl „Opowieść Wigilijna”. Pomyślałam, że jest to doskonała okazja dla uczniów, aby mogli spojrzeć na tę sztukę inaczej, bo z perspektywy własnej pracy nad określoną rolą i całością spektaklu. Każdy z uczniów miał już własną koncepcję postaci, z której był zadowolony, więc możliwość „zaczerpnięcia” inspiracji lub ukierunkowania się, raczej nie groziła im. Mogli natomiast podejść do recenzji sztuki z większym zaangażowaniem. Tak też się stało.

Poprosiłam o napisanie recenzji w języku angielskim, ale większość napisała zarówno po angielsku ( koło teatralne przygotowuje spektakle w tym właśnie języku) i po polsku, co było miłym zaskoczeniemJ

W recenzji wynika, że sztuka w większości podobała się uczniom.

p. Iwona Kacprzyńska

rec3.jpg

 


 

poster1.jpgPRZYGOTOWANIE PLAKATU PROMUJĄCEGO
SZKOLNE PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

Od października 2018 roku, tuż po zawiązaniu zespołu, koło teatralne w języku angielskim pracowało nad spektaklem „Opowieść Wigilijna” Ch. Dickensa.
Premierę zaplanowaliśmy na styczeń 2019 roku. Grupa teatralna jeżdżąc na konkursy teatralne posługuje się nazwą „Lucky Charms” i już od kilku lat przynosi ona nam szczęście, dlatego, mimo że zmieniają się kolejni uczestnicy,
nie zmieniamy jej.

Z pomocą nauczycielki plastyki i zajęć artystycznych ogłosiłam i przeprowadziłam ogólnoszkolny  konkurs na plakat promujący nasz spektakl. Wpłynęło 9 prac. Zwycięski plakat został wyłoniony przez głosowanie. Plakatom wyeksponowanym  na tablicy zostały nadane numery. Głosowali uczestnicy koła teatralnego, ponieważ jak uznałam,
to oni mieli prawo do wyboru tego, który będzie najlepiej promował ich spektakl. Głosy niemalże równomiernie rozłożyły się między dwóch faworytów, jednym głosem wygrał plakat z numerem 9.
Zwyciężczyni I miejsca i twórcy prac, które zajęły II i III miejsce zostali nagrodzeni upominkami.

p. Iwona Kacprzyńska

poster5.jpg poster3.jpg poster2.jpg poster4.jpg


TEST WIEDZY O TEATRZE

w2-2.jpg

Dnia 17 grudnia odbył się Test Wiedzy o Teatrze. W konkursie wzięli udział uczniowie, których pasją jest teatr,
gra aktorska i te umiejętności pragną rozwijać w ramach zajęć pozalekcyjnych, na kole teatralnym.

Test sprawdzał wiedzę z zakresu teatru w szerokim zakresie, począwszy od wiadomości dotyczących teatru greckiego, średniowiecznego, elżbietańskiego, aż po współczesny. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą cech charakterystycznych dla teatru danej epoki, aktorów, scenografii, osób pracujących we współczesnym teatrze i ich zadań.

Test wyłonił zwycięzców, którzy zostali uhonorowani dyplomami i słodkimi upominkami.

Teraz przed uczniami zadanie praktyczne- wcielenie się w postać z powieści „Opowieść Wigilijna” i zaprezentowanie jej przed publicznością 17 stycznia 2019 r.

w2-1.jpg w3.jpg