ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

klasy I - III godzina 9:00

klasy IV - VII godzina 10

zerówka - godzina 11