17 listopada odbyły się warsztaty z wychowania komunikacyjnego, w których uczestniczyła klasa 5B i 4A.Celem zajęć było kształtowanie u młodych ludzi postawy świadomego użytkownika transportu zbiorowego oraz zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne podróżowanie komunikacją publiczną.

W ramach kursu uczniowie zapoznali się z różnorodnymi formami komunikacji miejskiej oraz ich wpływem na środowisko. Na zajęciach dokonano przeglądu najbardziej popularnych środków transportu zbiorowego, wraz z przedstawieniem ich wad i zalet w porównaniu do korzystania z samochodu. Omówione zostały również rodzaje i formy obecnie dostępnych biletów oraz drogi ich nabywania.

Istotną częścią kursu była nauka korzystania z rozkładów jazdy i samodzielnego planowania przez uczniów podróży. Poruszana była też istotna kwestia bezpieczeństwa (w tym sanitarno- epidemiologicznego) oraz kultury podróżowania.


Pierwsza część nosiła tytuł „Bądź na czasie, wybierz komunikację miejską”, a druga: „ Korzystając z komunikacji miejskiej, uczymy się funkcjonować w społeczeństwie”.
Warsztaty podobały się uczniom i zapewne wzbogaciły ich dotychczasową wiedzę, z której nieraz skorzystają.