MICROSOFT TEAMS

Podajemy wskazówki dotyczące korzystania z Microsoft Teams. 

Warto się z nimi zapoznać!

https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg?fbclid=IwAR2NlL8I7NCZLIwWcwdFFjf3W-zVUi9Lqh6lCtefTDlT1XbfKTMpw3Y05PI