Dnia 8 listopada klasa 4A wzięła udział w warsztatach integracyjnych
zorganizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.
Na początku, zarówno dzieci jak i prowadzący przedstawili się za pomocą imienia i dowolnego gestu, który inni musieli powtórzyć. Wprowadziło to miłą
atmosferę.
Następnie uczniowie określali swoje upodobania, gromadząc się wokół słów „TAK” lub „NIE”. Mieli odnieść się m.in. do takich stwierdzeń jak „ Lubię
pizzę”, „ Nie lubię szkoły” itp.
Kolejnym zadaniem było szukanie wśród członków grupy osób, które spełniają podane kryteria np. „Urodziłem/am się poza trójmiastem”, „Jestem ubrany na
czarno”.
Następnie uczniowie otrzymali zadanie, by ze swoich ciał zbudować figurę reprezentującą ich klasę.
Ostatnią, najmilszą aktywnością było wypisanie na kartce swoich zasobów (wcześniej było to pojęcie omówione) oraz dodawanie przez innych wpisów, co
według nich dana osoba wnosi w życie klasy. Zajęcia przebiegały w serdecznej atmosferze, a sami uczniowie wiele dowiedzieli się o sobie i innych, co jak sądzę, przełoży się na lepszą współpracę i funkcjonowanie zespołu w przyszłości.