TOC- Rozwój Myślenia Krytycznego

W obecnym roku szkolnym klasy pierwsze pracują z Kuferkiem Tajemnic, który służy do rozwoju myślenia krytycznego. Dzieci poznają trzy narzędzia: gałąź dotyczącą związków przyczynowo- skutkowych, chmurę uczącą rozwiązywania konfliktów oraz drzewko motywujące do realizacji ambitnego celu. Praca odbywa się w formie zabawy. Nauczyciel staje się moderatorem całego procesu, dzieci zaś odkrywają, tworzą nową wiedzę.