Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

godzina 9:00 - klasy 4-7

godzina 10:00 - klasy 2-3

godzina 11 - klasa 1