PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

15 lutego w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego semestru. Dyrekcja wręczyła uczniom dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysoką frekwencję.

Wszystkim wyróżnionym grarulujemy!