OBCHODY 60-LECIA SZKOŁY

Każdy jubileusz skłania do do refleksji nad mijającym czasem.Staje się okazją do przywołania najpiękniejszych wspomnień . To właśnie 7 czerwca obchodziliśmy 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku.

Dziękujemy za przybycie naszym zaproszonym gościom. https://www.gdansk.pl/.../Jubileusz_60_lecia_Szkoly...