LEKTURY SZKOLNE INACZEJ ...

W podstawie programowej widnieje powieść historyczna Henryka Sienkiewicza.  Tym razem do przeczytania uczennice klasy 3F wybrały utwór nagrodzony literacką nagrodą Nobla - “Quo vadis”.

Do omówienia wybrałyśmy różne problemy, a uczennice, podzielone na grupy, same proponowały formę zaprezentowania zagadnień.  Dziewczęta odpowiadały na pytanie: “Co jest miarą człowieczeństwa w człowieku?”,  odwołując się do postaci Nerona, Chilona i Petroniusza.

Inna grupa zastanawiała się, czy miłość Ligii i Winicjusza to anachronizm czy niedościgły ideał?

Ciekawą koncepcję dramy przyjęła grupa, której liderką była Małgosia Klawon. 

Za pomocą tej formy dydaktycznej uczennice zrealizowały temat: “Która z pięknych kobiet z “Quo vadis” jest najbliższa mojemu ideałowi piękna?”

Role wspaniałych kobiet z powieści Henryka Sienkiewicza grały:

Eunice - Małgosia Klawon, Akte – Wiktoria Mroziewicz, Poppea – Emilia Stasiak, Ligia – Alicja Borkowska,
Pomponia – Wanda Kurowicka. Spektakl otwierała Maja Grelewicz w roli Winicjusza.

O efektach ich pracy świadczą zdjęcia.

Uczennice klasy artystyczno-humanistycznej chętnie podejmują ciekawe formy teatralne, aby zgłębić różne problemy literackie. Jest to nowa propozycja odczytania tekstu lektury szkolnej. Dzięki temu dziewczęta tworzą spójne wypowiedzi, kształtując w ten sposób umiejętności polonistyczne. Działania takie sprzyjają także rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej.

Teatr pozwala, aby zastosować elementy plastyki, muzyki i tańca, dzięki czemu staje się miejscem integracji różnych dziedzin sztuki i oryginalnych osobowości uczniowskich. Poprzez takie lekcje można rozbudzić wyobraźnię, ciekawość, otwartość i wrażliwość ucznia.

Dzięki zastosowaniu formy dramy przy interpretacji lektur szkolnych, można upowszechniać kulturę żywego słowa wśród młodzieży i umożliwić autoprezentację zdolnym uczniom, a takie właśnie są dziewczęta z klasy 3F.

p.Hanna Sankowska-Soroko