ETAP SZKOLNY OGÓLNOPOLSKIEGO XVIII KONKURSU BARWY MORZA

REGULAMIN

NALEŻY POBRAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA I DOSTARCZYĆ JĄ WRAZ Z PRACĄ DO PANI KATARZYNY BURZYŃSKIEJ

KARTY ZGŁOSZENIA

Konkurs składa się z następujących części:
a) fotograficzna oraz plastyczna - kategorie tematyczne:
• Morze,
• Statki i okręty, przemysł okrętowy;
b) literacka - kategorie tematyczne:
2
• Proza – Historie morskie falą pisane,
• Poezja – Morskie strofy;
c) modelarska – kategorie tematyczne:
• Statki i okręty,
• Infrastruktura brzegowa (np.: latarnie morskie, porty, przystanie, żurawie portowe itp.).

 Na konkurs przyjmowane są:
a) prace fotograficzne:
• w postaci odbitki lub wydruku format co najmniej 15 cm x 20 cm,
• wykonane dowolną techniką;
b) prace plastyczne:
• w postaci arkusza formatu A3 lub A4,
• wykonane dowolną techniką,
c) prace literackie:
• w postaci wydruku na arkuszu formatu A4 i obowiązkowo w postaci pliku
tekstowego zapisanego w jednym z formatów Microsoft Word (doc, docx), Rich Text
Format (rtf) lub OpenDocument (odt),
• pliki powinny być nagrane na płycie CD i przesłane wraz z dokładnym opisem
(zgodnie z pkt. 3.12);
d) prace modelarskie wykonane dowolną techniką.

Każda zgłoszona praca musi być oznaczona (prace fotograficzne, plastyczne i literackie - na
odwrocie, a modele – pod spodem lub na podstawce) czytelnymi i trwale umieszczonymi
informacjami:
a) tytuł pracy,
b) kategoria tematyczna pracy,
c) grupa wiekowa,
d) imię i nazwisko, klasa, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna,
e) dane kontaktowe placówki zgłaszającej uczestnika.