W październiku odbył się konkurs plastyczno-językowy dla uczniów klasy 5B, 4Ai 4B.
Konkurs polegał na zgromadzeniu przez uczniów opakowań po różnorodnych produktach: słodyczach, herbacie, płatkach itp., na których pojawiły się napisy
lub nazwy w języku angielskim. Należało je przetłumaczyć.Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów, jak wiele języka angielskiego można w naszym kraju zauważyć na bilbordach, w gazetach, książkach, na ubraniach, a także na produktach spożywczych. Dla nich jest to niemalżeniezauważalny fakt, ponieważ uczą się tego języka, ale dla osób starszych, nie znających angielskiego, może to być kłopot. Wśród prac, które napłynęły zostały przyznane miejsca 1-3, ale ostatecznie, każdy z uczniów został nagrodzony za swój wkład pracy.

GRATULUJEMY!