DZIEŃ OTWARTY

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 67🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈