Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY π zapraszamy na wywiad 🎥 „Liczba Pi zwana LUDOLFINĄ” 🎤 z „ekspertem” Zofią Cudzinowicz - uczennicą klasy 8a W role dziennikarzy wcieliły się: - Barbara Domagała, - Zofia Kalinowska, - Idalia Laube, - Dominika Stolarczyk Prowadzący: Mikołaj Grandzicki Liczba π to stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, jest wielkością stałą i wynosi w przybliżeniu 3,141592653589793238462643383279502884197169... Wiemy, że jest bardzo bliska 22/7≈3,14, ale nie ma tu równości. Bliższa jest wartości 355/113≈3,1415929203, ale nawet ta liczba nie określa dokładnej wartości. Używany dzisiaj symbol π wprowadzony został dopiero w 1706 roku przez W.Jonesa,a spopularyzował go L.Euler.