plakat ze zdjęciem SP 67

LINK DO WIRTUALNEGO SPACERU Z UCZNIAMI SP 67 

Rodzicu/ opiekunie, jeśli masz wątpliwości lub pytania:

 Czy moje dziecko jest gotowe, by pójść do zerówki szkolnej? Najprawdopodobniej TAK, jeżeli:

  • lubi zdobywać nowe umiejętności
  • ciekawi je poznawanie świata
  • zadaje pytania i słucha odpowiedzi
  • chętnie rysuje
  • zna nazwy kolorów
  • współdziała z rówieśnikami i dorosłymi

 Chcesz się upewnić? Specjaliści w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych czekają, aby udzielić Ci wsparcia i odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania.

 Czy zerówka szkolna jest gotowa, by przyjąć Twoje dziecko? TAK, ponieważ tak jak przedszkole:

·      zapewnia całodzienne wyżywienie

·      gwarantuje 10-godzinną bezpłatną opiekę

·      zapewnia opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżur

·      gwarantuje wykwalifikowanych nauczycieli

·      zapewnia dostęp do bogatej infrastruktury szkolnej, w tym również wydzielonej przestrzeni do zabawy i gier sportowych

INFORMACJE