W związku z organizowanymi konkursami z języka angielskiego szkoła otrzymała Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty.