Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły w miesiącu wrześniu 2020 r. została przeprowadzona  u uczniów we wszystkich  klasach, edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania w okresie pandemii. Edukację  w formie  prezentacji połączonej z pokazem prawidłowej techniki mycia rąk przeprowadzili Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału – Pielęgniarstwa we współpracy z Pielęgniarką Szkolną i Koordynatorem  ds. Promocji Zdrowia i Bezpieczeństwa.