Na zaproszenie SP 50 w Gdańsku, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w konferencji „Barwy Wolontariatu”.