Klasa 4a rozpoczęła realizację programu Archi- Przygody. Jest to program z zakresu edukacji architektonicznej. Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznej i środowiska naturalnego. Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela pani Ewy Białkowskiej oraz architekta pani Natalii. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeń manualnych, obserwacji i dialogu.